KADİR GECESİ HAYIRLI UGURLU OLSUN

2007-10-08 14:01:00

tüm islam alemine hayırlı uğurlu olsun allahım nice kadir gecelerine ulaştırsın Devamı

KADİR GECESİ HAYIRLI UGURLU OLSUN

2007-10-08 13:58:00

    f. Kadir Gecesi      "Gerçek biz onu (Kur'ân'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazi u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Onda melekler ve Rûh, Rabblerinin izniyle, her bir iş için iner de iner. O (gece) tanyeri ağarıncaya kadar selâmdır." (Kadr sûresi 97 /1 8)     Kur'ân-ı Kerim, Levh-i Mahfûz'dan dünya göğüne topyekün olarak, Kadir gecesinde indirilmiştir (Celaleyn). Kur'ân'ın inzaline o gece başlanmıştır. Yâhud topyekün Levh-i Mahfûz'dan dünya göğüne, kâtib meleklere o gece indirilmiştir. Bilâhare Cebrail -aleyhisselâm- da 23 senede onu tedrîcen Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'e vahyetmiştir (Beyzâvî, Medârik).     Kadir gecesi, içinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Binâenaleyh, o gece yapılan sâlih amel, 'Cinde Kadir gecesi bulunmayan bin ay ibâdetten daha hayırlıdır. (Celâleyn, Medârik)     "Onda melekler ve Rûh Rablerinin izniyle her bir iş için iner de iner." Bu ayette Rûh ile Cebrail -aleyhisselâm- kastedilmiştir (Celâleyn, Medârik). Yâhud "Ruuh" isimli melektir ki, onu melâike ancak o gece görürler. (Veya Ruuh ile kastedilen) ilâhi rahmettir (Medârik)     "Her bir iş için" ayetinden; o seneden gelecek seneye kadar Allah Teâlâ'nın hüküm ve kaza buyurduğu her emirden dolayı meleklerin ve Rûh'un indiği kastedilmektedir. (Beyzâvî, Celâleyn, Medârik) Melekler uğradıkları her mümine selam verirler. (Beyzâvi, Celâleyn, Medârik)     Müminlerin anası Hazret-i Âişe'nin -radıyallâhu anhâ- şöyle dediği Tirmîzî'de rivayet edilmektedir:     "Dedim ki:     -Ey Allah'ın RasûlüL. Kadir gecesini bilirsem, onda nasıl duâ edeyim?     "Şöyle söyle!" buyurdu:     "Allâhümme inneke afüvvün, tühıbbulafve fa'fü an... Devamı

yeni yaptığım kolyem

2007-10-06 12:18:00

Devamı

yeşil yeşil

2007-10-06 12:17:01

  Devamı